Háskóli Íslands

Styrkir til doktorsrannsókna á sviði ljósmóðurfræða

Tveir styrkir hafa verið veittir til rannsókna á sviði ljósmóðurfræða úr Minningarsjóði Bjargar Magnúsdóttur ljósmóður og Magnúsar Jónassonar bónda. Valgerður Lísa Sigurðardóttir hlýtur styrk til doktorsrannsóknar sinnar „Þróun á meðferð fyrir konur með erfiða fæðingarreynslu“ og Ingibjörg Eiríksdóttir til doktorsrannsóknarinnar „Tengsl heilsufars móður á meðgöngu og útkomu fæðingar við tímalengd brjóstagjafar“. Heildarupphæð styrkja nemur einni milljón króna.

Megintilgangur doktorsrannsóknar Valgerðar Lísu Sigurðardóttur er að skoða hversu algengt það er að íslenskar konur upplifi erfiða og neikvæða fæðingu og þróa íhlutun fyrir þann hóp sem hefur upplifað slíkt. Fyrri rannsóknaniðurstöður benda til þess að erfið upplifun á fæðingu geti haft margvíslegar neikvæðar afleiðingar fyrir konu og barn. Því er fyrsti hluti verkefnisins fólginn í að skoða tíðni erfiðrar fæðingarupplifunar hér á landi ásamt því að kanna hvaða þættir hafa áhrif á slíka upplifun hjá konum. Í því sambandi verða m.a. skoðuð áhrif félagslegs stuðnings, mat kvenna á eigin heilsu og hvort tímalengd frá fæðingu hefur áhrif á upplifun konunnar. Þessi hluti rannsóknarinnar byggist á gögnum úr rannsókninni Barneign og heilsa og fór gagnasöfnun fram víða um land. Í öðrum hluta verkefnisins verður kannað hvernig þjónustu konur, sem eiga neikvæða fæðingarreynslu að baki, kjósa. Þar verður byggt á gögnum úr rannsókn  á viðtalsþjónustunnunni Ljáðu mér eyra á Landspítala. Að lokum er stefnt að því að þróa íhlutun sem ljósmæður myndu veita og byggist á niðurstöðum úr fyrri hluta rannsóknarinnar. Rannsókninni er ætlað að bæta við þekkingu í ljósmóðurfræði, efla ljósmóðurmeðferð og stuðla að velferð móður og barns.

Valgerður Lísa er sérfræðiljósmóðir og klínískur lektor á kvennadeild Landspítala. Jafnframt hefur hún um alllangt skeið verið stundakennari við námsbraut í ljósmóðurfræði við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Sérsvið Valgerðar Lísu er andleg líðan kvenna í barneignarferlinu og veitir hún ráðgjöf og umönnun til kvenna  með geðrænan vanda, vímuefnavanda eða önnur vandamál sem tengjast andlegri líðan í barneignarferlinu. Hún hefur frá árinu 2008 starfað með viðtalsþjónustunni Ljáðu mér eyra á Landspítala, en þangað geta konur leitað ef þær hafa þörf fyrir að ræða fæðingarreynslu sína. Leiðbeinandi er Helga Gottfreðsdóttir, dósent við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands, ogeðleiðbeinandi Herdís Sveinsdóttir, prófessor við sömu deild. Aðrir í doktorsnefndinni eru Berglind Guðmundsdóttir, dósent við Læknadeild Háskóla Íslands, og Jenny Gamble, prófessor við Griffith University í Ástralíu.

Aðalmarkmiðið með doktorsrannsókn Ingibjargar Eiríksdóttur er að komast að því hvernig andlegt og líkamlegt heilsufar á meðgöngu og útkoma fæðingar hefur áhrif á brjóstagjöf. Annað og þriðja markmið er að kanna sögu brjóstagjafar á Íslandi á síðustu öld og hvernig aukin þekking á viðhorfum til brjóstagjafar á hverjum tíma endurspeglast í stuðningi og fræðslu við mæður í klínísku starfi ljósmæðra. Rannsóknin eykur þekkingu á áhrifum heilsufars á brjóstagjöf og getur leitt til markvissari þjónustu ljósmæðra við mæður á meðgöngu og í sængurlegu. Mikilvægt er að skoða sögu brjóstagjafar hjá íslenskum konum og kanna jafnframt hlutfall kvenna sem ekki hafa börn sín á brjósti. Þekking á þróun brjóstagjafar á Íslandi hefur sögulegt gildi fyrir íslenskt samfélag. Rannsóknin byggist á gögnum úr eftirfarandi gagnabönkum: Fæðingarskráningu landlæknis, Heilsusögubanka Leitarstövar Krabbameinsfélagsins og Manntalinu vegna gagna sem tengjast líkamlegu heilsufari og lýðfræðilegum upplýsingum. Hluti rannsóknarinnar, sem tengist andlegu heilsufari og brjóstagjöf, byggist á gögnum úr stærri rannsókn sem nefnist Geðheilsa og barneignir en gögnum var safnað á árunum 2006–2012.

Ingibjörg er klínískur lektor og stundakennari í ljósmóðurfræði við Háskóla Íslands, sérfæðiljósmóðir í brjóstagjöf og tvíburameðgöngum á Landspítala og leggur stund á doktorsnám í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands. Leiðbeinendur eru Þóra Steingrímsdóttir, prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands, og Laufey Tryggvadóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsskrár. Leiðbeinandi í eigindlegum hluta er Helga Gottfreðsdóttir, dósent við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Aðrir í doktorsnefndinni eru Unnur Anna Valdimarsdóttir, prófessor og forstöðumaður Miðstöðvar í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands, Inga Þórsdóttir, forseti Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands og Geir Gunnlaugsson landlæknir.

Þetta er í þriðja sinn sem styrkur er veittur úr Minningarsjóði Bjargar Magnúsdóttur ljósmóður og Magnúsar Jónassonar bónda en markmið hans er að  styrkja hjúkrunarfræðinga og ljósmæður til framhaldsnáms. Styrkupphæðin nemur einni milljón króna. Sjóðurinn var stofnaður við Háskóla Íslands 22. desember 2008 samkvæmt fyrirmælum í erfðaskrá Soffíu Þuríðar Magnúsdóttur til minningar um foreldra hennar, Björgu Magnúsdóttur ljósmóður og Magnús Jónasson bónda sem bjuggu allan sinn búskap í Túngarði á Fellsströnd. Björg var þar umdæmisljósmóðir árabilið 1910-1951.

Styrktarsjóðir Háskóla Íslands hafa umsjón með sjóðum og gjöfum sem Háskóla Íslands hafa verið ánafnaðar allt frá stofnun hans. Flestir þeirra starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og er þeim ætlað að styðja ýmis verkefni á ákveðnum fræðasviðum til hagsældar fyrir Háskóla Íslands, stúdenta eða starfsfólk.
 

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is