Háskóli Íslands

Styrkir til eflingar rannsókna og náms í menntunar- og kennslufræðum

Sjóður Steingríms Arasonar auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum.

Markmið sjóðsins er að efla sérfræðiþekkingu í menntunar- og kennslufræðum.

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2017.

Styrkir verða veittir til sérfræðinga eða nemenda í framhaldsnámi í menntunar- og kennslufræðum. Jafnframt má veita styrki til skiptináms.

Við úthlutun verður sérstaklega litið til:

(a)    rannsókna sem fela í sér nýsköpun þekkingar á sviðinu

(b)   þróunarverkefna  sem efla fræðilegt og faglegt framlag á sviðinu

(c)    skiptináms í menntunar- og kennslufræðum við erlenda háskóla

Heildarfjárhæð úthlutunar árið 2017 er allt að kr. 1.000.000.-

Í umsókn um styrk þurfa eftirtalin atriði að koma fram:

·       Nafn umsækjanda, kennitala, heimilisfang, sími og virkt netfang.

·       Helstu atriði úr náms- og starfsferilsskrá umsækjanda.

·       Heiti verkefnis, markmið og vísindalegt gildi.

·       Hnitmiðuð lýsing á verkefninu, að hámarki 150 orð, sem verður nýtt til almennrar umfjöllunar og kynningar, hljóti verkefnið styrk.

·       Veigameiri lýsing á verkefninu, að hámarki ein blaðsíða, þar sem fram kemur lýsing á markmiðinu með verkefninu, framkvæmd þess og mati á afrakstri, ásamt umfjöllun um hvernig verkefnið samrýmist markmiðum sjóðsins.

·       Tímaáætlun og fjárhagsáætlun verkefnis.

·       Ef um rannsóknarverkefni er að ræða skal gera grein fyrir helstu efnisþáttum þess.

·       Samstarfsaðilar verkefnis ef við á.

·       Hvernig styrkurinn verður notaður, hljóti verkefnið styrk.

·       Upplýsingar um annan fjárhagslegan stuðning.

·       Nöfn, símanúmer og netföng mögulegra meðmælenda.

Hámarkslengd umsóknar skal vera þrjár síður fyrir utan fylgiskjöl. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Stjórn sjóðsins áskilur sér rétt til að veita fleiri en einum umsækjanda styrk, hafna öllum og/eða úthluta styrkjum með öðrum hætti. Áhersla er lögð á vönduð fræðileg vinnubrögð við gerð umsóknar. Gert er ráð fyrir að styrkþegi skili sjóðnum skýrslu með helstu niðurstöðum og árangri af verkefninu þegar því lýkur.

Áætlað er að úthlutun fari fram í október 2017 við hátíðlega athöfn.

Umsóknum skal skila sem viðhengi á netfang Styrktarsjóða Háskóla Íslands: sjodir@hi.is.

Sjóðurinn hét áður Columbiasjóður en hann var stofnaður með peningagjöf Steingríms Arasonar kennara árið 1939. Samkvæmt nýrri skipulagsskrá fer stjórn Menntavísindasviðs Háskóla Íslands með stjórn sjóðsins.                                                                                                                     

Steingrímur Arason (1879-1951) lauk kennaraprófi frá Flensborgarskóla árið 1908. Hann stundaði háskólanám í uppeldis- og menntunarfræði, fyrstur Íslendinga, við Teachers College í Columbia háskóla í Bandaríkjunum (1915-1920). Hann starfaði við kennslu barna og unglinga í Eyjafirði og Reykjavík en aðalkennslustörf hans voru við Kennaraskólann þar sem hann kenndi í 20 ár. Steingrímur kynntist hugmyndum John Dewey í Bandaríkjunum og kynnti þær kennurum og kennaraefnum. Steingrímur sinnti mannúðar og félagsmálum og lét auk þess flest sem tengdist mennta og uppeldismálum sig varða. Hann beitti sér fyrir nýjungum í námsefnisgerð, kennsluháttum og námsmati. Hann lagði áherslu á frjálslegar kennsluaðferðir þar sem leikurinn var í hávegum. Steingrímur var brautryðjandi í menntun ungra barna og var í forystusveit þegar fyrstu leikskólarnir á Íslandi voru settir á fót. Hann var stofnandi Barnavinafélagsins Sumargjöf og formaður þess fyrstu 15 árin. Auk handbóka um kennslu ritaði Steingrímur fjölda greina og flutti ávörp um uppeldi og kennslu.

 

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is