Háskóli Íslands

Styrkir til rannsókna og námsstyrkir til blindra og sjónskertra stúdenta við HÍ

Stjórn Þórsteinssjóðs auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum. 
 
Tilgangur Þórsteinssjóðs er í fyrsta lagi að styrkja blinda og sjónskerta stúdenta til náms við Háskóla Íslands. Í öðru lagi er markmið sjóðsins að efla rannsóknir sem aukið geta þekkingu á blindu og skertri sýn, einkum í félags- og hugvísindum.
 
Umsóknarfrestur er til 6. nóvember 2017.
 
Í ár verða veittir námsstyrkir til blindra eða sjónskertra stúdenta sem stunda nám við Háskóla Íslands á skólaárinu 2017-2018. Einnig verða veittir styrkir til rannsókna sem falla að markmiðum sjóðsins. Heildarfjárhæð úthlutaðra styrkja er að hámarki þrjár milljónir króna.
 
Í umsókn um námsstyrki þurfa eftirtalin atriði að koma fram:
1. Nafn umsækjanda, kennitala, heimilisfang, sími og netfang.
2. Helstu atriði úr náms- og/eða starfsferli umsækjanda og námsárangur í framhaldsskóla eða háskóla eftir því sem við á.
3. Hvaða nám viðkomandi stundar við Háskóla Íslands.
4. Meðmæli frá kennurum og/eða atvinnurekendum.
5. Áætlun um námsframvindu.
 
Í umsókn um rannsóknarstyrki þurfa eftirtalin atriði að koma fram:
1. Nafn umsækjanda, kennitala, heimilisfang, sími og netfang.
2. Helstu atriði úr náms- og starfsferli og ritaskrá umsækjanda (hámark 3 blaðsíður).
3. Heiti rannsóknarverkefnis, markmið og vísindalegt gildi.
4. Hnitmiðuð lýsing á verkefninu, 2-3 málsgreinar, sem verður nýtt til almennrar umfjöllunar og kynningar, hljóti verkefnið styrk.
5. Veigameiri lýsing á rannsóknaverkefni að hámarki ein blaðsíða.
6. Tímaáætlun, fjárhagsáætlun og helstu samstarfsaðilar verkefnisins.
7. Til hvaða þáttar verkefnis sótt er um styrk fyrir.
8. Annar fjárhagslegur stuðningur við verkefnið
9. Meðmæli frá leiðbeinanda, sé umsækjandi í rannsóknatengdu námi.
 
Hámarkslengd umsóknar eru þrjár síður (í umsóknum um rannsóknastyrki skal ferilskrá auk þess send sem fylgiskjal). Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Stjórn Þórsteinssjóðs áskilur sér rétt til að veita fleiri en einum umsækjanda styrk, hafna öllum og/eða úthluta styrkjum með öðrum hætti.
Vakin er athygli á því að heimilt er að sækja oftar einu sinni um styrki úr Þórsteinssjóði.
 
Tilkoma Þórsteinssjóðs hefur aukið möguleika blindra og sjónskertra stúdenta til að helga sig háskólanámi. Þetta er í sjöunda sinn sem úthlutað er úr sjóðnum en veittir hafa verið átján námsstyrkir til nemenda við Háskóla Íslands og einn styrkur til rannsóknarverkefnis. 
 
Þórsteinssjóður var stofnaður við Háskóla Íslands 6. desember 2006 af Blindravinafélagi Íslands til minningar um Þórstein Bjarnason stofnanda Blindravinafélagsins. Tilgangur Þórsteinssjóðs helgast af æviverki Þórsteins að efla líf blindra og sjónskertra einstaklinga á Íslandi.
 
Frekari upplýsingar um styrkveitingu og úthlutun er að finna á heimasíðu HÍ http://www.hi.is/ og sjóðavef HÍ http://sjodir.hi.is. Einnig hjá Helgu Brá Árnadóttur, verkefnastjóra Styrktarsjóða Háskóla Íslands, helgab@hi.is, sími 525-5894. 
 
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is