Háskóli Íslands

Styrkir vegna blindra og sjónskertra

Þórsteinssjóður úthlutaði 2. desember fjórum styrkjum; þremur námsstyrkjum til blindra og sjónskertra stúdenta við Háskóla Íslands og einum styrk vegna rannsóknar. Upphæð styrkjanna nemur samtals tveimur miljónum króna.

Megintilgangur Þórsteinssjóðsin er að styrkja blinda og sjónskerta nemendur til náms við Háskóla Íslands. Enn fremur er sjóðnum ætlað að efla rannsóknir sem aukið geta þekkingu á blindu og skertri sýn og afleiðingum hennar, og ýta þannig undir tækifæri blindra og sjónskertra einstaklinga til að auðga og efla líf sitt. Sérstök áhersla er lögð á styrki til rannsókna í félags- og hugvísindum, sem falla að tilgangi sjóðsins

Námsstyrki í ár hljóta Bergvin Oddsson, nemi í stjórnmálafræði, Rósa María Hjörvar, nemi í þýðingarfræði og Sigríður Björnsdóttir, nemi í norsku og íslensku. Rannsóknarstyrk hlýtur Hanna Björg Sigurjónsdóttir, dósent í fötlunarfræðum, til rannsóknarinnar Jafnrétti til náms – Réttur og raunverleiki fatlaðra nemenda við Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er annars vegar að greina stöðu fatlaðra nemenda við Háskóla Íslands út frá íslenskum rétti, reglum sem Háskólinn hefur sett sér, mannréttindasáttmálum og mannréttindaáherslum sem má finna í nýjum Samningi Sþ um réttindi fatlaðs fólks. Hins vegar að kanna reynslu fatlaðra nemenda af námi í HÍ, kennsluhætti, stuðningsúrræði og aðgengi að byggingum og námsefni.

Þórsteinssjóður var stofnaður af Blindravinafélagi Íslands 6. desember 2006. Sjóðurinn er jafnframt hinn fyrsti sinnar tegundar hérlendis en tilkoma hans eykur möguleika blindra og sjónskertra stúdenta til háskólanáms. Hlutverk og tilgangur Þórsteinssjóðs helgast af æviverki Þórsteins Bjarnasonar, sem fæddist 3. desember árið 1900. Hann stofnaði Blindravinafélag Íslands 24. janúar 1932 og var það fyrsti vísir að félagi til hjálpar fötluðu fólki á Íslandi. Þórsteinn helgaði líf sitt blindum og sjónskertum einstaklingum á Íslandi á síðustu öld án þess að taka nokkru sinni laun fyrir heldur lagði félaginu til fé úr eigin vasa.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is