Háskóli Íslands

Styrkur til rannsókna á einelti

Styrkur til meistara- og doktorsnema til rannsókna á einelti Styrktarsjóður Margaretar og Bents Schevings Thorsteinssonar auglýsir eftir umsóknum

Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr Styrktarsjóði Margaretar og Bents Schevings Thorsteinssonar á árinu 2012. Að þessu sinni verður styrkur veittur til nemenda í meistaranámi og/eða doktorsnámi.

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2011.

Markmið sjóðsins er að styðja rannsóknir á einelti og kanna allar lagalegar og siðferðilegar leiðir til að koma í veg fyrir einelti og bæta fyrir afleiðingar þess. Styrkir verða veittir til rannsókna sem falla að markmiðum sjóðsins. Heildarfjárhæð úthlutaðra styrkja er allt að kr. 2.000.000,-

Í umsókninni þurfa eftirtalin atriði að koma fram:

1. Nafn umsækjanda, kennitala, heimilisfang, sími og virkt netfang.
2. Helstu atriði úr náms- og starfsferli umsækjanda og upplýsingar um námsárangur.
3. Heiti rannsóknarverkefnisins, markmið og vísindalegt gildi þess. Hnitmiðuð lýsing á verkefninu, 2-3 málsgreinar, sem verður nýtt til almennrar umfjöllunar og kynningar, hljóti verkefnið styrk.
4. Veigameiri lýsing á rannsóknarverkefninu, að hámarki ein blaðsíða. Fram komi hvernig verkefninu er ætlað að auka við núverandi þekkingu á rannsóknarefninu og hvernig það styður við markmið sjóðsins. Sé ætlunin að óska eftir stuðningi við hluta af stærra verkefni skal koma fram til hvaða þáttar sótt er um.
5. Áætlun um námsframvindu, tímaáætlun, fjárhagsáætlun og upplýsingar um helstu samstarfsaðila í verkefninu. Upplýsingar um annan fjárhagslegan stuðning við verkefnið komi einnig fram.
6. Nöfn,símanúmer og netföng þeirra sem leita má til um meðmæli.

Gert er ráð fyrir því að styrkþegi skili sjóðnum skýrslu með helstu niðurstöðum, árangri af verkefninu og tillögum til kynningar á niðurstöðum þess, þegar því er lokið.

Hámarkslengd umsóknar er þrjár síður. Stjórn áskilur sér rétt til að veita fleiri en einum umsækjanda styrk, hafna öllum og/eða úthluta með öðrum hætti. Umsóknum skal skila sem viðhengi á netfang Styrktarsjóða Háskóla Íslands, sjodir@hi.is. Áætlað er að úthlutun fari fram í ársbyrjun 2012.

Frekari upplýsingar um styrkveitingu og úthlutun er að finna á á heimasíðu Háskóla Íslands, www.hi.is, á sjóðavef Háskóla Íslands, www.sjodir.hi.is, eða hjá Björgu Magnúsdóttur, verkefnisstjóra Styrktarsjóða Háskóla Íslands, sjodir@hi.is, sími 525 4219.

Styrktarsjóður Margaretar og Bents Schevings Thorsteinssonar var stofnaður af þeim hjónum við Háskóla Íslands árið 2001. Þetta er þriðji sjóðurinn sem Bent Scheving Thorsteinsson hefur stofnað við skólann. Hinir tveir eru Verðlaunasjóður Óskars Þórðarsonar barnalæknis, sem styrkir rannsóknir á sviði barnalækninga, og Verðlaunasjóður Bergþóru og Þorsteins Scheving Thorsteinssonar til styrktar rannsóknum í lyfjafræði.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is