Háskóli Íslands

Verklag við doktorsstyrki

Styrkir eru veittir í eitt, tvö eða þrjú ár og er greitt mánaðarlega fyrirfram. Upphæð styrks er 425.000 kr./mán. (frá og með 2019 úthlutun). Gerður er samningur um greiðslurnar milli vísinda- og nýsköpunarsviðs Háskóla Íslands, annars vegar og leiðbeinanda og stúdents, hins vegar. Styrkir úr Háskólasjóði Eimskipafélags Íslands eru greiddir úr Landsbankanum en Háskóli Íslands greiðir styrki úr Rannsóknasjóði Háskóla Íslands og styrktarsjóðum. Styrkirnir eru ýmist millifærðir yfir á reikning stúdents og sér viðkomandi þá sjálfur um að greiða skatta og önnur gjöld, eða ráðningarsamningur gerður milli stúdents og sviðs/stofnunar og styrkurinn greiddur í formi launa. 

Almenn skilyrði greiðslu doktorsstyrkja eru eftirfarandi:

  • Skráning stúdents í doktorsnám sé fullnægjandi og að árlegri skráningu sé sinnt.
  • Stúdent sinni doktorsnámi að fullu (þó er heimilt að kenna stundakennslu hluta að styrktímanum, þó að hámarki sem nemur 20% starfshlutfalli).
  • Árlegum skilum á framvinduskýrslu til sjóðsstjórnar sé sinnt (15. janúar ár hvert). Þetta á einnig við um þá styrkþega sem ekki fá mánaðarlegar greiðslur frá sjóðunum lengur heldur einungis þá síðustu.
  • Síðustu mánaðargreiðslunni er haldið eftir þar til eftir doktorsvörn. Greitt er þegar eintak af ritgerð berst vísinda- og nýsköpunarsviði.

Frekari upplýsingar veitir Skrifstofa vísinda- og nýsköpunarsviðs (svavarst@hi.is)

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is