Háskóli Íslands

Styrkir til rannsókna og námsstyrkir til blindra og sjónskertra stúdenta við HÍ

Þórsteinssjóður auglýsir eftir umsóknum um styrki.

Tilgangur Þórsteinssjóðs er í fyrsta lagi að styrkja blinda og sjónskerta stúdenta til náms við Háskóla Íslands. Í öðru lagi er markmið sjóðsins að efla rannsóknir sem aukið geta þekkingu á blindu og skertri sýn, einkum í félags- og hugvísindum.

Umsóknarfrestur er til 14. nóvember 2011.

Í ár verða veittir námsstyrkir til blindra eða sjónskertra stúdenta sem stunda nám eða hyggja á nám við Háskóla Íslands á skólaárinu 2011-2012. Einnig verða veittir styrkir til rannsókna sem falla að markmiðum sjóðsins. Heildarfjárhæð úthlutaðra styrkja er að hámarki tvær milljónir króna.

Í umsókn um námsstyrki þurfa eftirtalin atriði að koma fram:

 1. Nafn umsækjanda, kennitala, heimilisfang, sími og virkt netfang.
 2. Helstu atriði úr náms- og/eða starfsferli umsækjanda og námsárangur í framhaldsskóla eða háskóla eftir því sem við á.
 3. Hvaða nám viðkomandi stundar eða hyggst stunda við Háskóla Íslands.
 4. Meðmæli frá kennurum og/eða atvinnurekendum.
 5. Áætlun um námsframvindu.

Í umsókn um rannsóknarstyrki þurfa eftirtalin atriði að koma fram:

 1. Nafn umsækjanda (verkefnisstjóra), kennitala, heimilisfang, sími og virkt netfang.
 2. Helstu atriði úr náms- og starfsferli og ritaskrá umsækjanda (hámark 3 blaðsíður).
 3. Heiti rannsóknarverkefnis, markmið og vísindalegt gildi
 4. Hnitmiðuð lýsing á verkefninu, 2-3 málsgreinar, sem verður nýtt til almennrar umfjöllunar og kynningar, hljóti verkefnið styrk.
 5. Veigameiri lýsing á rannsóknaverkefni að hámarki ein blaðsíða .
 6. Tímaáætlun, fjárhagsáætlun og helstu samstarfsaðilar verkefnisins.
 7. Til hvaða þáttar verkefnis sótt er um styrk fyrir.
 8. Annar fjárhagslegur stuðningur við verkefnið
 9. Meðmæli frá leiðbeinanda, sé umsækjandi í rannsóknatengdu námi.

Hámarkslengd umsóknar eru þrjár síður (í umsóknum um rannsóknastyrki skal ferilskrá auk þess send sem fylgiskjal). Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Stjórn Þórsteinssjóðs áskilur sér rétt til að veita fleiri en einum umsækjanda styrk, hafna öllum og/eða úthluta styrkjum með
öðrum hætti.

Vakin er athygli á að heimilt er að sækja oftar einu sinni um styrki úr Þórsteinssjóði.

Umsóknum skal skila sem viðhengi á netfang Styrktarsjóða Háskóla Íslands: sjodir@hi.is.

Úthlutun styrkja fer fram föstudaginn 2. desember 2011 við hátíðlega athöfn.

Frekari upplýsingar um styrkveitingu og úthlutun er að finna á vefslóðinni: www.sjodir.hi.is og einnig hjá Björgu Magnúsdóttur, verkefnisstjóra Styrktarsjóða Háskóla Íslands, sjodir@hi.is, sími 525-4219.

Þórsteinssjóður var stofnaður við Háskóla Íslands 6. desember 2006 af Blindravinafélagi Íslands, til minningar um Þórstein Bjarnason, stofnanda félagsins. Tilgangur Þórsteinssjóðs helgast af æviverki Þórsteins að efla líf blindra og sjónskertra einstaklinga á Íslandi.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is