Háskóli Íslands

Læknanemar fá styrki til rannsókna í Bandaríkjunum og Malaví

Fimm læknanemar sem hyggjast vinna að þriðja árs rannsóknaverkefni í læknisfræði við erlendar rannsókna-/menntastofnanir á vormisseri 2020 hafa hlotið styrki úr nýstofnuðum Menntasjóði Læknadeildar. Heildarstyrkupphæð er tæpar 1,2 milljónir króna.
 
Menntasjóður Læknadeildar var stofnaður fyrr á árinu  og hefur það markmið að styðja nemendur í Læknadeild til náms, rannsókna eða símenntunar erlendis ásamt því að  styrkja fyrirlestrahald eða fræðslustarf í læknavísindum hérlendis.
Fimm umsóknir um styrki bárust í ár og hljóta þær allar stuðning. Tveir styrkir að upphæð 350.000 krónur hvor koma í hlut umsækjenda sem vinna  10 vikna rannsóknarverkefni annars vegar við Harvard-háskóla og hins vegar Yale-háskóla í Bandaríkjunum. Að auki eru veittir þrír minni styrkir, að upphæð 150.000 krónur hver, til umsækjenda sem vinna að rannsóknarverkefnum í Malaví í Afríku í 4-5 vikur.
 
Styrki til 10 vikna rannsóknarverkefna erlendis hljóta:
 
Arnar Einarsson  sem vinnur að BS-verkefni/rannsókninni „Association of Lowering Default Pill Counts in Electronic Medical Record systems With Postoperative Opioid Prescribing After Cardiac Surgery“. Verkefnið verður unnið við Yale-háskólasjúkrahúsið í New Haven, Bandaríkjunum. Leiðbeinandi Arnars er Arnar Geirsson hjartaskurðlæknir.
Misnotkun ópíóða er stórt heilbrigðisvandamál í Bandaríkjunum. Ópíóðafíkn byrjar oft eftir  ávísun ópíóða vegna heilsufarsvandamála, en stjórnun sársauka eftir skurðaðgerðir er mikilvæg. Vegna þessa faraldurs hefur Yale-New Haven spítalinn undanfarin 2 ár minnkað sjálfgefinn pillufjölda ópíóða, sem læknar sjá í rafrænum kerfum, þegar þeir ávísa lyfjum til sjúklinga sem verið er að útskrifa. Slíkar breytingar hafa sýnt fram á að færri pillum er ávísað á útskrifaða sjúklinga eftir aðgerðir. Ekki er vitað hvort þessar breytingar hafi sömu áhrif á legudeildarsjúklinga sem hafa farið í inngripsmikla aðgerð. Markmiðið er að rannsaka hvort að þessi kerfisbreyting á sjálfgefnum fjölda ávísaðra ópíóða leiði til þess að færri pillum ópíóða verði ávísað eftir hjartaskurðaðgerðir.
 
Hjördís Ásta Guðmundsdóttir sem vinnur að rannsókninni „Long-term and extreme outcomes after myomectomy at time of future pregnancy and delivery“. Verkefnið verður unnið við Harvard Medical School undir leiðsögn dr. Jóns Ívars Einarssonar prófessors. BS-verkefnið  fjallar um faraldsfræði, einkenni, flokkun, meðferð, frjósemi og útkomur kvenna við keisaraskurð sem hafa farið í brottnámsaðgerð vöðvahnúta í legi. Markmið rannsóknarinnar er að lýsa samvöxtum, opnun legvöðva og endurkomu vöðvahnúta í legi við keisaraskurð eftir tegund vöðvahnútabrottnámsaðgerðar.  Sléttvöðvahnútar (e. uterine fibroids)  í legi eru algengustu góðkynja fyrirverðir kvenna. Sléttvöðvahnútar hafa áhrif á 30-50% kvenna á barneignaraldri og 70-80% kvenna mega búast við sléttvöðvahnútum í legi á lífsleiðinni. Sléttvöðvahnútar í legi eru oft einkennalausir og illkynjun sjaldgæf en þeir geta leitt til þrýstings, sársaka, blóðleysis, breytinga á blæðingum og ófrjósemi. Rannsóknin er afturskyggn ferilrannsókn er varðar vöðvahnútabrottnámsaðgerðir (e. myomectomy) 1532 kvenna frá árinu 2009 til 2016 á Brigham and Women‘s hospital í Boston, háskólasjúkrahúss Harvard Medical School. Í þeim hópi voru 291 konur sem undirgengust síðar keisaraskurð á tengdum spítölum og 16 sem fæddu um leggöng. Ferilhóparnir eru hópar kvenna sem undirgengust vöðvahnútabrottnámsaðgerð framkvæmda með opnum kviðarholsskurði og hinsvegar með holsjáraðgerð eða aðgerðarþjarka. 
 
Styrki til að vinna 4-5 vikna rannsóknarverkefni á Magochi District Hospital í Malaví hljóta:
 
Eygló Dögg Ólafsdóttir sem vinnur að rannsókninni „Maternity services and ceasarean sections in Mangochi district Hospital, Malawi.“ Verkefnið fjallar um meðgönguþjónustu og keisaraskurði á Mangochi district Hospital í Malaví. Í verkefninu felst lýsing á meðgöngu- og fæðingarþjónstu við spítalann. Greining verður gerð á gögnum frá árunum 2015-2020 yfir flæði notenda meðgönguþjónustunnar með áherslu á keisaraskurði. Meginvandi þjónustunnar verður skilgreindur og mat gert á gæðum hennar. Til þess verður notast við skráningargögn og meðferðargögn auk viðtala við starfsmenn og mæður er nýta þjónustuna. Undir heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer 3, Heilsa og vellíðan,  hjá fellur mælanleg fækkun dauðsfalla vegna barnsburðar. Til að nálgast það vinnur héraðið eftir áætlun fyrir árin 2017-2021 með stuðningi á vegum íslenskrar þróunarsamvinnu. Rannsókn Eyglóar getur bæði nýst heilbrigðisþjónustu héraðsins og þróunarsamvinnu Íslands til að fylgjast með áhrifum áætlunarinnar. Auk leiðbeinenda frá Háskóla Íslands verður meðleiðbeinandi frá spítalanum í Mangochi.
 
Ingunn Haraldsdóttir sem vinnur að rannsókninni „Neonatal Care in Mongochi District Hospital, Malawi.“ 
Verkefnið snýr að nýburaþjónustu í Mangochi héraði í Malaví. Þar mun Ingunn skoða þjónustu við þennan viðkvæma hóp barna en um tvö af hverjum fimm börnum sem deyja fyrir fimm ára aldur deyja innan mánaðar frá fæðingu. Því er þjónusta við nýbura eitt af forgangsmálum Heimsmarkmiðanna til lækkunar nýburadauða. Verkefnið styður auk þess við starf íslenskrar þróunarsamvinnu, en ÞSSÍ/Iceida hefur unnið að því að efla þjónustu við þessi börn í Mangochi héraðinu um árabil. Verkefnið felst í því að skoða helstu áskoranir nýburaþjónustu í Malaví og leita leiða til að bæta hana og lækka þannig nýburadauða. Nýlega var opnuð ný deild fyrir nýbura í Mangochi, Ingunn mun meta áhrif hennar á velferð þessa hóps barna. Á fyrri hluta rannsóknartímabilsins mun hún vera á vettvangi í Malaví í 5 vikur að safna viðeigandi gögnum og kynnast þjónustunni á Mangochi District Hospital af eigin raun.
 
Snædís Ólafsdóttir sem vinnur að rannsókninni “Preventive child health cervices.“ 
Rannsóknarverkefnið er unnið við héraðsspítalann í Mangochi í Malaví. Í verkefninu er lögð áhersla á bólusetningar. Einnig verður skoðað hvað hefur leitt til þess að tíðni barnadauða hefur lækkað og hvernig bæta megi þjónustu enn frekar. Eitt af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna var að auka aðgengi að bólusetningum, sérstaklega gegn mislingum. Malaví er eitt af fáum löndum í neðan Sahara eyðimerkurinnar sem náði því markmiði, að draga úr barnadauða um 2/3 árið 2015. Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (ICEIDA) hefur stutt við uppbyggingu og þjónustu í Mangochi. Þar á meðal gerð á nýjum hluta sjúkrahússins fyrir forvarnarþjónustu fyrir börn. Snædís mun vera í Malaví í um 4 vikur og kynna sér þá þjónustu sem er í boði ásamt því að safna gögnum, bæði með því að skoða skrár og taka viðtöl við heilbrigðisstarfsfólk og mæður. Einnig mun hún skoða komu barna á spítalann bæði áður en og eftir að nýji hlutinn var byggður. 
 
Leiðbeinandi þriggja síðastnefndu styrkhafanna í Malaví er Geir Gunnlaugsson, barnalæknir og prófessor í hnattrænni heilsu við Háskóla Íslands. og verður unnið undir handleiðslu Geirs Gunnlaugssonar, barnalæknis og prófessors í hnattrænni heilsu við Háskóla Íslands. 
 
Um sjóðinn
 
Menntasjóður Læknadeildar var stofnsettur á grundvelli safns sjóða sem tengjast Læknadeild og læknavísindum og voru sameinaðir til þess að styðja við nemendur í Læknadeild Háskóla Íslands og styrkja jafnframt fræðslu til að efla læknavísindi á Íslandi. Sjóðirnir eru: Legat Guðmundar Magnússonar prófessors og Katrínar Skúladóttur (1922), Minningarsjóður John McKenna Pearson (2001) og Starfssjóður Læknadeildar (1987).
 
Styrktarsjóðir Háskóla Íslands hafa umsjón með sjóðum og gjöfum sem ánafnaðar hafa verið Háskóla Íslands allt frá stofnun hans. Flestir þeirra starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og er þeim ætlað að styðja við ýmis verkefni á ákveðnum fræðasviðum til hagsældar fyrir Háskóla Íslands, stúdenta og starfsfólk. Sjóðirnir eru mikil lyftistöng fyrir háskólann, sem hefur notið mikils velvilja af hálfu fjölmargra einstaklinga í gegnum tíðina en þeir hafa af miklum rausnarskap lagt fé í styrktarsjóði sem allir miða að því að efla vísindarannsóknir og afla nýrrar þekkingar, samfélagi.
 
 
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is