Háskóli Íslands

Sáttmálasjóður Háskóla Íslands

Meginmarkmið sjóðsins er „að styðja íslenska vísindastarfsemi.“

Sáttmálasjóður veitir ferðastyrki til fastra kennara (prófessora, dósenta og lektora) í fullu starfi auk vísindamanna, fræðimanna og sérfræðinga, sem ráðnir eru til sjálfstæðra vísindastarfa með a.m.k. 40% rannsóknarskyldu, hlotið hafa hæfnisdóm og taka laun samkvæmt kjarasamningum Félags háskólakennara og fjármálaráðuneytisins.

Hverjir geta sótt um?

  1. Fastráðnir lektorar, dósentar og prófessorar
  2. Sérfræðingar, fræðimenn og vísindamenn sem ráðnir eru á grundvelli hæfnisdóms á stofnunum Háskóla Íslands
  3. Aðjúnktar 1, nýdoktorar og aðrir þeir starfsmenn Háskóla Íslands sem fá störf sín metin samkvæmt matskerfi opinberra háskóla.

Hvað er styrkt?

Sáttmálasjóður veitir styrki til ferða á erlenda grund á alþjóðlegar vísindaráðstefnur, til þátttöku í alþjóðlegum vísindalegum verkefnum og til gagnaöflunar vegna rannsókna að uppfylltum eftirfarandi úthlutunarreglum Sáttmálasjóðs:

  1. Til að fá styrk úr Sáttmálasjóði til ferða á erlenda grund á alþjóðlegar vísindaráðstefnur þarf viðkomandi að vera með framlag á ráðstefnunni.
  2. Hægt er að sækja um styrk ef tilefni ferðar er að koma af stað rannsóknarsamstarfi. Rökstyðja skal það sérstaklega og lýsa vandlega fyrirhuguðu samstarfi/rannsókn með höfuðáherslu á líklegan ávinning samstarfsins fyrir starf viðkomandi við Háskóla Íslands.
  3. Hægt er að sækja um styrk til ferðar til þess að afla nauðsynlegra gagna til rannsókna á bókasöfnum/skjalasöfnum/rannsóknastofnunum í útlöndum, enda sé ekki kostur á að afla þeirra með öðrum hætti. Rökstyðja skal það sérstaklega og lýsa vandlega nauðsyn á fyrirhugaðri gagnaöflun og ástæðum þess að ekki sé unnt að nálgast gögnin með öðrum hætti.
Styrkir úr Sáttmálasjóði skiptast í styrki til greiðslu fargjalda og styrki til greiðslu dagpeninga.
 

Heimildartímabil

Hámarksstyrkur úr Sáttmálasjóði til hvers umsækjanda getur á hverju heimildartímabili numið 150.000 krónum til greiðslu fargjalda. Hámarkslengd einstakra ferða eru tveir dagar umfram lengd ráðstefnu, þó ekki meira en 7 dagar. Hvað lektora, dósenta, prófessora, sérfræðinga, fræðimenn og vísindamenn varðar er heildarfjöldi daga á ári 7. Heildarfjöldi daga aðjúnkta 1, nýdoktora og rannsóknarfólks sem fellur undir matskerfi opinberra háskóla eru 7 á tveggja ára tímabili. Hægt er að skipta styrknum til fleiri en einnar ferðar á hverju heimildartímabili. Hámarksstyrkur miðast við 100% starfshlutfall.
 

Heimild starfsmanna í lægra starfshlutfalli til styrkja

Starfsmenn í störfum  sbr. 1. grein  og eru í aðalstarfi við Háskóla Íslands, með starfshlutfall 51% eða meira njóta styrkja úr Sáttmálasjóði í samræmi við starfshlutfall.
 
Starfsmenn með lægra starfshlutfall njóta ekki stærri styrkja úr Sáttmálasjóði.
 

Minni styrkur Sáttmálasjóðs - úthlutunarreglur

Auk þess veitir Sáttmálasjóður ferðastyrki öðru starfsfólki Háskólans í 50% starfi eða meira sem starfað hefur samfellt í 12 mánuði hjá Háskóla Íslands getur sótt um minni styrk annað hvert ár. Styrkupphæð er kr. 100.000
 
Styrkir eru veittir styrkþega til ferða á erlenda grund  á alþjóðlegar vísindaráðstefnur, til þátttöku í alþjóðlegum vísindalegum verkefnum og til gagnaöflunar vegna rannsókna að uppfylltum eftirfarandi úthlutunarreglum Sáttmálasjóðs:
  1. Til að fá styrk úr Sáttmálasjóði til ferða á erlenda grund á alþjóðlegar vísindaráðstefnur þarf viðkomandi að vera með framlag á ráðstefnunni.
  2. Hægt er að sækja um styrk ef tilefni ferðar er að koma af stað rannsóknarsamstarfi. Rökstyðja skal það sérstaklega og lýsa vandlega fyrirhuguðu samstarfi/rannsókn með höfuðáherslu á líklegan ávinning samstarfsins fyrir starf viðkomandi við Háskóla Íslands.
  3. Enn fremur er hægt að sækja um styrk til ferðar til þess að afla nauðsynlegra gagna til rannsókna í bókasöfnum/skjalasöfnum/rannsóknastofnunum í útlöndum, enda sé ekki kostur á að afla þeirra með öðrum hætti. Rökstyðja skal það sérstaklega og lýsa vandlega nauðsyn á fyrirhugaðri gagnaöflun og ástæðum þess að ekki sé unnt að nálgast gögnin með öðrum hætti.

Umsjónarmaður Sáttmálasjóðs er Ásta Soffía Ástþórsdóttir verkefnisstjóri á fjármálasviði, astasoffia@hi.is

Nánari upplýsingar um Sáttmálasjóð, umsóknareyðublöð og úthlutunarreglur eru aðgengileg á Uglunni, innri vef Háskóla Íslands.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is